Outsourcing.......realisme daagt?

Outsourcing.......realisme daagt? "Outsourcing: realisme daagt", kopte de Automatisering Gids op 8 oktober. De kop boven een artikel naar aanleiding van de resultaten van het jaarlijkse Giarte onderzoek. De klanttevredenheid over de aanbieders van Outsourcing Services worden naast elkaar gelegd. Een rapport met bevindingen en conclusies over wie nu de besteis in Outsourcing land.
Opmerkelijk deze keer was dat de ondervraagde CIO's ook de hand in eigen boezem staken. Een constatering waarop we eens door gaan. Iedereen weet dat Outsourcing een samenwerking is tussen opdrachtgever en aanbieder. Dat het wij-zij gevoel niet de meest optimale verhouding is. Maar iedereen weet ook dat het altijd lastig is om dat wij-zij gevoel uit te zetten. De ondervraagde CIO's geven nu ook aan dat het succes van outsourcing ook voor een groot gedeelte wordt bepaald door de doelstellingen en aansturing. Bijvoorbeeld is het in veel outsourcingtrajecten niet helder (zelfs niet voor de CIO) wat nu de bedrijfsdoelstellingen zijn van het outsourcingtraject. Veelal is kosten besparing een doel, maar vaak wordt deze gecombineerd met snellere time-to-market, flexibele omgang met capaciteit en soms ook profiteren van innovatiekracht van de aanbieder. Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat nu het hoofddoel is, en daarop zal dan ook het dashboard om op de outsourcing te sturen moeten worden aangepast. De KPI's, de processen en ook de mensen die bij beide partijen betrokken zijn.
Tevens geven de CIO's aan dat inzicht in de kosten van de outsourcing de aansturing en het management zou verbeteren. Ik hamer al jaren op openheid en transparantie in outsource trajecten. Een black-box benadering geloof ik absoluut niet in. Constatering is wel dat om een vergelijk te maken je een nulmeting nodig zal hebben. ergens moet je de resultaten aan relateren. Maar ervaringen leren dat openheid in calculaties, kosten, investeringen en begrip voor elkaars bedrijf situatie en doelstellingen een veel betere samenwerking en resultaat op levert voor beide partijen.
Deze openheid gekoppeld aan een duidelijk en heldere doelstelling waarom we gaan outsourcen, geven het traject een grotere kans van succes. Samen de doelstellingen resulteren, samen de financiŽle resultaten bekijken, samen het beleid uitzetten, kortom.....................working apart together.


Geef uw reactie op dit bericht klik hier